Coaching

For unge og studerende

Individuel coaching af unge eller studerende for at skabe balance og trivsel. Ungecoaching kan køre som et forløb arrangeret i samarbejde med skole/uddannelsessted eller være et privat forløb.

Ungecoaching kan afhjælpe mistrivsel, stress, eksamensangst, skolevægring m.v.

Ungecoaching handler om først at afdække de faktorer, der vælter den unge og skaber mistrivsel, og derefter coache på problemet.

Det er typisk et forløb på 5 gange á 1,5 times varighed. Forløb kan forlænges efter behov.